Klatrefører for Molde og omegn.

Klatrefører for Molde og omegn, utgitt av Romsdal Tindegruppe, 2003.

Dekker Julsundet ved Molde, Otrøya, Fræna, Presthammarn og Gussiåsen.

Boka kan kjøpes i Moldeveggen og hos lokale bokhandlere og sportsbutikker.

 

Tilbake